Edukacija

Ako je disanje život, onda pravilno disanje može da popravi vaše zdravlje

Disajni organi su organi o kojima moramo voditi više računa

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 2009. godinu „godinom disanja“. Bolesti disajnog trakta postaju uobičajene zahvaljujući smogu, i zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija i pokrenula kampanju da bi se podigla svest o ovom problemu. Uprkos kiši i snegu sa kojima smo se sretali prethodnih meseci i koji očigledno čiste vazduh, i ove godine gradovi će imati problema sa atmosferskim zagađenjem i opasnim česticama u vazduhu.

Izgleda da su mediji skoro i zaboravili na smog, a kvalitet vazduha nije tema koja je dobila na značaju. Fine čestice, čija je maksimalna dozvoljena prosečna vrednost 50mg/m3, redovno prelaze te granice, i njihove vrednosti često prelaze i 100mg/m3. Nivoi čitavog niza zagađivača su izuzetno visoki, uključujući azot dioksid, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Prošla zima, koja je bila prilično duga i oštra, doprinela je da bolesti koje napadaju respiratorne organe budu još češće.

Terapija inhalacijom je jedna od najefikasnijih metoda lečenja zaraznih bolesti (bakterijske i virusne upale sinusa, rinitis i bronhitis) i bolesti koje izazivaju teškoće u disanju (astma, hronični opstruktivni bronhitis i tako dalje) jer kombinuje mnoge prednosti: koristi niske doze lekova koji deluju lokalno, imaju manje neželjenih dejstava od drugih metoda lečenja, i može lakše dostići donje disajne puteve.

PiC Solution nudi seriju uređaja za sve vrste terapija inhalacijom:

  • Inhalatori sa klipnim kompresorom (Air Family, i Mr Panda i Mr Pingui za decu) koji pružaju najbolji protok vazduha, i omogućuju brzu i efikasnu terapiju, garantujući dugotrajni učinak;
  • Inhalatori sa ultrazvučnom tehnologijom (Air Projet), koji su izuzetno jednostavni za korišćenje, potpuno tihi i znatno smanjuju trajanje terapije.

Veliki izbor proizvoda za jedan od najvažnijih sistema našeg tela je potreban jer ako je disanje život, pravilno disanje je važno za naše zdravlje i blagostanje.