Merači krvnog pritiska

Digitalni merači krvnog pritiska

Održavanje pritiska pod kontrolom nije samo jedan od najvažnijih načina da se spreči rizik od kardiovaskularnih bolesti već je takodje i jedan od načina da se poboljša kvalitet života.

Postoje mnogi faktori rizika koji mogu da dovedu do kardiovaskularnih problema: pušenje, alkohol, gojaznost, i preterano konzumiranje soli i masti.
Zbog toga je od suštinske važnosti da se usvoje navike koja čine život boljim, kao što su kontrolisanje telesne težine, povećavanje fizičkih aktivnosti, izbegavanje stresa, pušenja i smanjenje konzumacije alkohola.

Zahvaljujući PiC Solution tehnologiji i iskustvu, merenje krvnog pritiska, koje treba uvek da se vrši kada se poseti lekar, sada može lako da se uradi kod kuće.

PiC Solution asortiman je dizajniran da zadovolji sve potrebe korisnika, garantujući pouzdanost i tačnost sa maksimalnom jednostavnošću.
PiC Solution merači pritiska su medicinski uredjaji usklađeni sa Evropskom direktivom 93/42, koja se odnosi na elektromedicinske proizvode.

Pored toga što su klinički dokazani u skladu sa SP 10 protokolom sačinjenim od strane A.A.M.I. (Udruženje za unapredjenje medicinske instrumentacije), Američkim udruženjem koje postoji od 1967 koje stvara standarde garantujući visoke nivoe pouzdanosti i tačnosti u elektromedicinskom sektoru, PiC Solution merači pritiska su bez napora prošli stroge Medjunarodne Protokole Evropskog Udruženja za Hipertenziju (ESH), što potvrdjuje da naši instrumenti daju tačne rezultate  i mogu se preporučiti i za kliničku i kućnu upotrebu.