Elektromedicinska sredstva

Dodaci za inhalatore

Svi uređaji za aerosol terapiju sadrže crevo za povezivanje sfere ili posudice za lek sa dodacima za inhalaciju. Uz to, tu su i sami dodaci kojima se nubulizovan rastvor udiše: dodaci za usta, dodatak za nos ili raspršivač, i maska za odrasle i za decu.

Svaki pacijent bi trebalo da ima svoj komplet za inhalaciju, koji čine crevo, nebulizer (čašicu za lek), dodatak za usta, dodatak za nos i maska, kako bi se sprečile mikrobne kontaminacije prouzrokovane time što više ljudi koristi iste dodatke za inhalaciju.

Dodaci su  vrlo važan deo uređaja, i da bi se obezbedila odgovarajuća inhalacija oi moraju biti pažljivo očišćeni nakon svakog tretmana, a nakon određenog vremena i zamenjeni novim.

Dodaci (dodatak za usta, dodatak za nos ili raspršivač i maska za odrasle i za decu) moraju biti hladno dezinfikovani denaturisanim alkoholom. Delovi Sidestream nebulizera moraju biti potopljeni u ključalu vodu oko 5 minuta.

Dodaci za inhalatore su medicinska sredstva kategorije CE 0470. Pažljivo pročitati uputstvo pre upotrebe.