Dijabetes program

Igle za insulinska penkala

Unapređeno rešenje zapotkožnu insulinsku terapiju, omogućava optimalan tretman uz minimalnu neugodnost. Trostruko oštrene i elektrohemijski polirane, PIC igle su bezbolno rešenje za insulinsku aplikaciju. Sve Insupen igle su usaglašene sa normom EN ISO 11608-2:2000stoga su u potpunosti kompatibilne sa svim penaklima proizvođača  Novo Nordisk, Sanofi Aventis, Eli Lilly, Owen Mumford i ostalim insulinskimpenkalima koji imaju sertifikate EN ISO 11608-1:2000 “Type A” Norm

Najtanja igla ikada: 32G Sensitive.

Najtanja, najbezbolnija igla, sa spoljašnim prečnikom od 0.23 mm. Njeni tanki zidovi omogućavaju lakšu penetraciju u tkivo i brži protok, osiguravajući čak i efektivniji, bezbolniji tretman za dijabetičare.

Insupen igle su dostupne u tri dužine:

  • kratka igla (6 mm) idealna za mršave ljude ili za pedijatrijsku upotrebu
  • srednja igla (8 mm) idealna za ljude sa normalnom fizičkom gradjom
  • dugačka igla (12 mm) idealna za ljude sa debelim potkožnim tkivom

Igle su dostupne u 4 veličine tj. 4 veličine prečnika: 29G 30G 31G i 32G

Tehničke karakteristike:

  • Trostruko oštrenje igla za lakšu penetraciju u tkivo i minimiziranje nelagodnosti kod pacijenta.
  • Igle su podmazane silikonskim lubrikantom kako bi se smanjili problemi pri penetraciji igle.
  • Veći unutrašnji prečnik osigurava lakši i brži protok insulina (pogotovo sa gušćim vrstama insulina) i kraće vreme ubrizgavanja kao rezultat.
  • Deo igle koji ulazi u kertridž sa insulinom je obrađen protiv trenja posebnom „anti-koring“ metodom kojom se olakšava prodor igle u poklopac kertridža sa insulinom, i sprečava da se delovi poklopca nađu u kertridžu.

"Pre upotrebe detaljno proučiti upustvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom."

Keprom šifra Artsana šifra Naziv artikla Količina Transportno pakovanje Bar kod
3070004 00022983000000 Pic sterilne igle za insulinske penove 32Gx6mm 100 12 8003670655862
3070005 00022984000000 Pic sterilne igle za insulinske penove 32Gx8mm 100 12 8003670655879
3070006 00022989000000 Pic sterilne igle za insulinske penove 31Gx6mm 100 12 8003670072058
3070007 00022990000000 Pic sterilne igle za insulinske penove 31Gx8mm 100 12 8003670072034
3070008 00022987000000 Pic sterilne igle za insulinske penove 30Gx8mm 100 12 8003670655886
3070009 00022988000000 Pic sterilne igle za insulinske penove 29Gx12mm 100 12 8003670072041
Nosilac dozvole za promet i oglašavanje medicinskog sredstva - Keprom d.o.o.
Brojevi dozvola:
Za promet: 04-850/09
Za oglašavanje: 515-00-00521-2011-3-008