Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj

Jednostavna, praktična i inovativna rešenja su rezultat PiC-ovih napora u dizajnu i razvoju proizvoda, kao i značajnih investicija u istraživanje i razvoj. Kompanijske laboratorije godinama sarađuju sa univerzitetima i vodećim bolničkim centrima kako bismo usvojili njihova iskustva i pretočili ih u nove ideje. U tom kontekstu, istraživanje i razvoj je ključ uspeha PiC Solution brenda, koji mu omogućava da ostvari svoje ciljeve u polju inovacija i pretvori tržišne mogućnosti u realnost.