Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta

Sve proizvodne jedinice poseduju sistem obezbeđenja kvaliteta u skladu sa ISO 9001/2000 standardima koji garantuje 100% pouzdanu proizvodnju i dizajn. Obezbeđenje kvaliteta definiše proizvodne standarde, počevši od izbora materijala do mehaničkih, fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava – da bi se obezbedila potpuna sigurnost proizvoda. Odeljenje za kontrolu kvaliteta u sedištu kompanije takođe pruža specifične obuke za zaposlene kako bi se razvila kultura kvaliteta u kojoj se poštuje proizvođač, potrošač i životna sredina.